Autor: licitor Category: Aktuality Comments: 0

ZÍSKALI SME OCENENIE V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2019!

Dlhoočakávaná chvíľa nastala a dovoľujeme si Vám oznámiť veľkolepú správu. Nominácia sa premenila na ocenenie a WellPark, ktorý bol zaradený v 25. ročníku celoštátnej verejnej neanonymnej súťaži STAVBA ROKA 2019 získal cenu za NÁPADITÝ ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT.

Odborná porota pritom hodnotila urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitých materiálov, realizáciu stavby, jej funkčnosť a vplyv na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela. Okrem hlavnej ceny je možné získať aj ocenenie MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva, cenu ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska, cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie, cenu za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby, cenu za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby, cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postup výstavby, cenu za nápaditý architektonický koncept a cenu za bytový/rodinný dom roka.