Zelená budúcnosť

Zmena klímy a dopady s ňou súvisiace sú pre našu budúcnosť alarmujúcimi faktormi. Jedným z činiteľov, ktoré na klímu pôsobia, je stavebný priemysel. Riešením pre tento globálny problém je výstavba udržateľných budov, s cieľom znižovať negatívny vplyv na životné prostredie.

Udržateľné budovy tvoríme už od prvotného návrhu projektu, až po ukončenie výstavby a jej následnú prevádzku. Tomu predchádza výber správnych ekologických materiálov a udržateľných technológií, ktoré ponúkajú nezávislosť od plynu či fosílnych palív. Pre nové projekty vyberáme lokality, ktoré boli zastavané už v minulosti, no zároveň myslíme aj na budúcnosť, preto nám nie je cudzia elektromobilita, bikesharing, recyklácia materiálov či obnoviteľné zdroje.

V našom environmentálnom, spoločenskom a podnikovom riadení (ESG) sú prioritami ekologická výstavba, energetická efektívnosť, udržateľné spracovanie a doprava či zdravé pracovné prostredie. Sme presvedčení, že je našou zodpovednosťou sa týmto zaoberať, aby sme kvalitnou výstavbou a riadením pomohli našej klíme a životnému prostrediu. Navyše tým ľuďom zabezpečujeme zdravšie a komfortnejšie podmienky pre život.

Chceme po nás zanechať stopu. Úctivú k minulosti a vplyvnú do budúcnosti. Preto sú všetky projekty označené touto pečaťou navrhnuté s dôrazom na udržateľnosť a postavené z ekologických materiálov pre zanechanie nízkej uhlíkovej stopy.

Filozofiou našej spoločnosti je rovnako rešpekt k miestu realizácie stavieb, s úctou k všetkým kultúrnym, ekologickým, historickým a sociálnym väzbám.

Zelená budúcnosť

Výhody našich projektov

Pre naše projekty vyberáme slnečné lokality s možnosťou strategického umiestnenia stavieb.

Implementujeme riešenia, ktoré ponúkajú energetickú nezávisloť od plynu, fosílnych palív a napomáhajú znižovať emisie oxidu uhličitého.

Obyvateľom ponúkame možnosť zapožičania bicykla formu bikesharing, ktorá predstavuje ekologickú formu dopravy a rekreácie zároveň.

Používame ekologické materiály, ktoré spotrebujú malé množstvo energie a produkujú minimum CO2 a SO2 čím vytvárajú lepšiu klímu a priestor pre zdravší život.

Elektomobilita je budúcnosť. Budúcim majiteľom našich projektov preto ponúkame predprípravu na elektronabíjacie stanice.

V prípade, že v sa v pešej dostupnosti projektu nenachádza zastávka MHD, je v našom záujme do danej lokality tento druh dopravy priniesť.

Projekty cielene umiestňujeme do lokalít, kde už bola vybudovaná infraštruktúra so zástavbou. Pre udržateľný rozvoj miest je kľúčové, aby nevznikali len projekty stavané na "zelených lúkach". Pred výstavbou vždy zvažujeme možnosť renovácie existujúceho objektu.

BLOG

UDRŽATEĽNOSŤ

Zelené/vegetačné strechy

Tepelný ostrov – fenomén, ktorý je svojím rýchlo rozrastajúcim sa pôsobením strašiakom pre nejedného obyvateľa betónových mestských centier či všeobecne pre populáciu a životné prostredie. Svojím pôsobením vytvára z miest neobývateľné...