Ľudia

SPOZNAJTE NÁŠ TÍM


PATRIK KURIMSKÝ

Výkonný riaditeľ

pkurimsky@licitor.sk

MARTIN JAROŠ

Riaditeľ developmentu


mjaros@licitor.sk


TOMÁŠ TOMANÍČEK
Vedúci právneho oddelenia


ttomanicek@licitor.sk


Mário Bačík

+421 903 720 436
Projektový manažér


mbacik@licitor.sk


Martin Pavlovič

+421 905 632 790
Projektový manažér


mpavlovic@licitor.sk


Jozef Kabatier

+421 915 957 513
Projektový manažér


jkabatier@licitor.sk


Roman Ondráček

+421 905 392 728
Projektový manažér


rondracek@licitor.sk


Jozef Cisarik

+421 918 900 100
Riaditeľ predaja


jcisarik@licitor.sk


Jana Štancľová
Finančný riaditeľ


jstanclova@licitor.sk


Mária Danišková

+421 918 900 706
Manažér riadenia procesov


mdaniskova@licitor.sk