O nás

LICITOR DEVELOPMENT

Počas takmer dvoch dekád pôsobenia ako developerská spoločnosť sme sa mnohému naučili. Kľúčovým v našom chápaní sa stalo vnímanie lokality a jej genius loci. Ten v našich mysliach pozmenil perspektívu akou sa dnes pozeráme na hmotu a jej budúce priestory.

Aj vďaka tejto zručnosti sa priestor snažíme dotvoriť do dokonalosti. Nie len tej stavebníckej ale aj spoločenskej či architektonickej. Dokonalý priestor je umením, vnímaný všetkými zmyslami a my sme sa ho naučili kresliť. Tvoríme ho s rešpektom k okoliu, ale aj s ohľadom na budúcnosť, ktorá viac ako inokedy musí byť  nekompromisne ekologická.

V neposlednom rade priestor musí spĺňať najzásadnejšiu požiadavku. Chceme sa v ňom cítiť dobre. Tvoríme ho odvážne ale zároveň ohľaduplne. Ľudia pre ľudí. My pre Vás…

MOTTO

„Tvoríme priestor zajtrajška“

0
+
rokov skúseností
našej spoločnosti
0
+
bytových jednotiek v našom porfóliu
0
+
úspešných projektov máme za sebou

O nás

NÁŠ RUKOPIS

Prostredníctvom unikátnych riešení prinášame na trh výnimočné architektonické zážitky, ktoré majú pre cieľového klienta nielen úžitkovú, ale aj emocionálnu hodnotu. Sme hrdí, že počas 18-ročného pôsobenia na trhu sme sa stali dôveryhodným partnerom. Pri každom koncepte si dávame záležať na precíznej tvorivej činnosti ohľaduplnej k životnému prostrediu. Úspech našich developerských projektov je výsledkom dôrazu kladeného na inovatívny dizajn, kvalitné materiály a výber renomovaných architektov a stavebných firiem.

Filozofiou našej spoločnosti je rovnako rešpekt k miestu realizácie stavieb, s úctou k všetkým kultúrnym, ekologickým, historickým a sociálnym väzbám.

LICITOR DEVELOPMENT

FILOZOFIA
SPOLOČNOSTI

Primárnym poslaním našej spoločnosti je obsiahnuť problematiku nehnuteľností, z každého aspektu (právneho, daňového, technického, architektonického) a zároveň inovatívnym spôsobom. Nehnuteľnosti sa tak stali v priebehu dekády našou doménou.