Autor: peter Category: Udržateľnosť Comments: 0

Zelené/vegetačné strechy

Tepelný ostrov – fenomén, ktorý je svojím rýchlo rozrastajúcim sa pôsobením strašiakom pre nejedného obyvateľa betónových mestských centier či všeobecne pre populáciu a životné prostredie. Svojím pôsobením vytvára z miest neobývateľné priestory, ktoré sa kvôli veľkému úbytku zelene v týchto častiach prehrievajú a sálajú nadmerné teplo.


Vnímanie zelenej strechy môže byť rôznorodé. Niekto za ňou vidí len nový priestor pre vytvorenie strešnej terasy, ktorá ponúka nezabudnuteľné výhľady počas priateľských letných posedení či pre oddych po dlhých a náročných dňoch v príjemnom, ničím nerušenom prostredí. Z pohľadu mesta má však prítomnosť zelených striech omnoho hlbší význam podložený dôležitejšími faktormi, ktoré voľným okom nemáte šancu zachytiť. Zelené strechy prinášajú mestám zeleň, ktorá sa výstavbou budov postupne vytratila, čo viedlo k stále zväčšujúcemu sa tepelnému ostrovu a s tým ruka v ruke k znečisťovaniu ovzdušia.

Klíma v zastavaných častiach mesta je vždy o pár stupňov vyššia ako v nezastavaných priestoroch obsahujúcich zeleň. Betón a asfaltové povrchy ulíc absorbujú počas dňa enormné množstvo slnečného tepla, ktoré následne nato sálajú do okolitého prostredia. To sa prehrieva, a tak negatívne pôsobí na ľudský organizmus a životné prostredie. Prehrievanie rovnako negatívne ovplyvňuje aj stúpanie tepelného vzduchu, ktorý zo zeme dvíha prach a ďalšie nečistoty. Tie sú okrem negatívneho vplyvu na ľudský organizmus aj príčinou poklesu slnečného svitu či urýchlenia tvorby smogu. Vzniknuté nečistoty treba následne nato eliminovať, o čo sa opäť perfektne postará vegetačná strecha. Rastliny zachytávajú prach, prirodzene pohlcujú CO2 a produkujú kyslík, čo pozitívne vplýva na kvalitu ovzdušia.

Ďalším z pozitívnych faktorov zelených striech je prirodzené zadržiavanie vody. V letných mesiacoch strecha zadrží 70-90% zrážok. V zimných mesiacoch je toto číslo o niečo menšie, a teda je to približne 40%. Časť padnutých zrážok zachytí strešný substrát a ďalšiu časť hydroakumulačná vrstva tvorená malými kalíškami. Zadržiavanú vodu si postupne čerpajú rastliny z týchto vrstiev, z ktorých sa voda opätovne vyparuje do ovzdušia. Tento kolobeh sa neustále opakuje, čím sa udržuje zdravšie prostredie s prirodzenou vlhkosťou.

Slúži zelená strecha tiež ako podpora pri termoregulácií? Áno, zelená strecha pôsobí na reguláciu teploty vnútri objektu. V lete totiž drvivú väčšinu tepelného žiarenia zadržiavajú rastliny a strešný substrát, pod ktorými sa nachádza ešte ďalšia vrstva, hydroakumulačná. Vďaka tomu sa povrch strechy neprehrieva a vnútro budovy ostane prirodzene klimatizované.  Podobne je to v zimných mesiacoch, kedy námrazu a najnižšie teploty taktiež zachytávajú práve vrchné vrstvy zelenej strechy, takže sa jej povrch neochladzuje až natoľko, ako by sa ochladil za normálnych okolností.

Pozitívnych aspektov má prítomnosť vegetácie viac než dosť, preto určite stojí zato vybrať sa týmto smerom. Hlavnými prvkami, ktorými sa u nás v LICITOR development snažíme bojovať proti spomínaným negatívnym vplyvom je práve výsadba vegetácie vo veľkoformátových kvetináčoch nachádzajúcich sa pri vchodoch či na terasách našich projektov, budovanie zelených átrií, ktoré okrem príjemného posedenia prinášajú obyvateľom aj čistejšie a zdravšie ovzdušie a zavedenie zelených striech, ktoré odparovaním zadržanej vody ochladzujú prostredie, a tak robia mestá obývateľnejšie, ovzdušie čistejšie a nálady ľudí veselšie.