Autor: licitor Category: Udržateľnosť Comments: 0

UPCYCLING – PREMENA Z NEPOUŽIVANÉHO NA NOVÉ

Ľudia počas posledných dvoch rokov čelili mnohým zmenám, ktoré následne dovŕšili do viac času stráveného v interiéroch ako nikdy pred tým. Obvyklý deň pracujúceho človeka v modernej dobe sa obmedzil a preniesol úplne do vnútorného priestoru. O to viac sa nám udržateľnosť a ochrana životného prostredia javia ako dôležité, priam nevyhnutné. Je to zodpovednosť každého z nás.

Udržateľnosť už nepredstavuje úspech či blahobyt, naopak je potrebné to vnímať ako potrebu v našom každodennom bytí. To, čo bolo pred pár rokmi považované za výnimočné, dnes je vnímané ako samozrejmosť.

„Z UDRŽATEĽNOSTI SA STALA NUTNOSŤ.“ FORBES US (2022)

Rok 2023 prináša mnoho inšpiratívnych trendov v spojitosti s interiérovým či exteriérovým dizajnom. A preto sa tento rok pýši v pokračovaní celosvetového boomu, upcyklovanie bytových doplnkov, známe ako „upcycling“. Keďže udržateľnosť je jednou z kľúčových tém v bytovom dizajne, expanzia tohto trendu je priam bezpodmienečná.

ČO JE UPCYCLING?

Už pri pohľade na slovo „upcycling“ nám predpona „up“ evokuje smer hore na vyšší level (Upcycle). Hlavná myšlienka upcyklovania je premena odpadov, vedľajších produktov alebo vyradených kúskov na úplne nové (tzv. vyššieho prínosu). Nový vzhľad, prípadne aj nová funkcia dodáva výraznú zmenu bez nadbytočne použitého materiálu.

Pre porovnanie upcyklovania s recykláciou, napr. pri recyklácií sa z už použitého papiera môže vyrobiť znova papier, ale v nižšej kvalite. Na druhej strane, upcyklovanie prezentuje opakované využitie produktu bez ich znehodnotenia a postupne produkt naberie na efektivite.

NÁPADY AKO VYUŽIŤ UPCYKLOVNIE U VÁS

  • Nádoby na sviečky ako stojan na perá
  • Komoda so zásuvkami ako viacposchodový kvetináč
  • Plechovky ako malé kvetináče či svietniky
  • Kufre ako polička alebo konferenčný stolík
  • Dvere ako čelo postele
  • Palety ako sedačka, stôl alebo posteľ
  • Rebrík ako vešiak na kabáty či uteráky

Upcyklovanie môže predstavovať výbornú cestu ku stimulácií kreativity a pocitu relaxu. Na základe nedostatku prírodných zdrojov, by upcyklovanie mal byť integrovanou súčasťou nášho fungovania. Je dôležité aby sme chápali dôsledky nášho nákupného správania. Ideálne pri nadobúdaní nových produktov dávali prednosť práve tým upcyklovaným či recyklovaným.

Bez spotrebiteľov to však nepôjde!