Autor: peter Category: Udržateľnosť Comments: 0

BOJ PROTI REKLAMNÉMU SMOGU V MESTÁCH

Vizuálny smog je dlhé roky realitou aj na Slovensku. Všetky druhy pútačov (billboardy, bigboardy…), obyčajné plagáty či nálepky zamorili celé mestá, okolie ciest a žiaľ už aj samotné kultúrne pamiatky. Máme za nevyhnutné situáciu začať riešiť a predísť tak extrémnej zamorenosti, ktorú môžeme vidieť v rôznych kútoch sveta.

Ako developeri považujeme za zodpovedné šíriť osvetu v boji proti reklamnému smogu a minimálne tak zabrániť ďalším nepotrebným reklamám a rušivým elementom, ktoré vo väčšine prípadoch svoju úlohu informovať ľudí aj tak neplnia.

Malými krokmi až do cieľa.

Stačí, ak túžbu po zmene pocítia viacerí a výsledok máme na svete. My v Žiline sme začali zveľadením steny beachvolejbalových ihrísk, ktorá bola roky terčom umiestňovania reklám všetkých druhov. Spojili sa sily street-artových umelcov (natreto.sk a xy), my sme ponúkli potrebný priestor a spoločne sme vytvorili tiahle farebné umelecké dielo, ktoré denno-denne spestruje deň všetkým okoloidúcim. Lepšie ako ošarpaná stena pokrytá útržkami farebných plagátov, no nie?