Projekt

NORTH GATE T42 – prvá etapa

Stav projektu: aktuálne
Motto: „Priestor stvorený pre veľké ambície“
Rok dokončenia: 2020
www.northgate.sk

NORTH GATE najväčší brownfieldový projekt severného Slovenska predstavujúci revitalizáciu troch priemyselných výrobno-skladových hál o celkovej výmere 73 000 m2. Haly sa nachádzajú sa v areáli ZŤS v priemyselnej zóne mesta Martin. Silný rozvoj infraštruktúry v Žilinskom kraji vytvára veľký potenciál k vytvoreniu významného logistického uzla medzi mestami Martin a Žilina (partnerské mesto, tzv. twin city).

T42 – VEĽKÁ OBROBŇA je už v poradí našou treťou halou, ktorej obnova práve prebieha. Ide o  17-loďovú halu s celkovou plochou cca 42 000 m2.  Hala bude disponovať výrobnými a prevádzkovými priestormi vhodnými pre rôzne účely podnikania. Nosná konštrukcia, ktorú tvoria oceľové nosné prvky, budú zachované. V rámci prestavby sa uvažuje s kompletne novým obvodovým plášťom a strechou v zmysle súčasne platnej teplo-technickej normy. Hala objemovo tvorí jeden celok, ktorý je možné prispôsobiť potrebám budúcich klientov. Klienti môžu uvažovať aj s využitím existujúcich mostových žeriavov na vnútornú prepravu materiálu a výrobkov, pre ktoré je hala staticky prispôsobená.